O konferenci (homepage)

Mezinárodní konference ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY | INTERMODÁLNĺ FÓRUM
Bezpečnost – IT – Legislativa

01. – 03. březen 2023
Hotel STOK****, Wisła, Polsko

Formulář pro přihlášení

V ceně účasti jsou: konferenční materiály, účast na přednáškách, plná penze, účast na doprovodných akcích. Cena nezahrnuje náklady na ubytování. Na základě podané přihlášky bude vystavena faktura s DPH na firemní údaje uvedené v přihlášce a zaslána na e-mailovou adresu.