Wsparcie dla stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Uczestnicy konferencji już po raz trzeci wspomogą finansowo stowarzyszenie prowadzące rodzinny dom czasowego pobytu w Ustroniu. Oto co napisała Elżbieta Grabowska, dyrektor “Sindbad” Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu:

– Jest nam niezmiernie miło, że już po raz trzeci otrzymaliśmy zaproszenie od firm Oltis Polska i První Signální na konferencję „Systemy kolejowe”. Za każdym razem jest to dla nas wydarzenie szczególnie ważne, gdyż Państwa hojna postawa i ofiarność wyzwalają w nas jeszcze większy zapał do pracy na rzecz dzieci mieszkających w naszym domu. W tym roku pieniądze ze zbiórki chcieliśmy wykorzystać w wyjątkowy sposób. Wspólnie z podopiecznymi podjęliśmy decyzję, by zebraną kwotę przeznaczyć na wspólny dwudniowy wyjazd do Wrocławia. Do tej pory, z różnych względów nie mogliśmy sobie pozwolić na taką wycieczkę. Tym razem, dzięki Państwa wsparciu, nasze dzieciaki będą miały okazję zwiedzić piękne miasto, poznać jego najważniejsze zabytki kultury oraz w przyjemny sposób oderwać się od nieraz trudnej, codziennej rzeczywistości. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Państwa pomoc i dziękujemy, że także w tym roku  zdecydowali się Państwo wyróżnić nas w ten sposób.

„SINDBAD” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu jest częścią Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego, do której dzieci trafiają tylko na krótki okres w momencie wystąpienia kryzysu w rodzinie. Celem Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu jest zapewnienie całkowitej opieki dzieciom opuszczonym, osieroconym, sprawiającym problemy wychowawcze, z rodzin niewydolnych wychowawczo, o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Czas pobytu dzieci uzależniony jest od znalezienia im docelowej formy opieki, tj.: powrotu do rodziny naturalnej, adopcji, rodziny zastępczej lub umieszczenie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Więcej informacji: http://sos-wd.org.

logo_sos

 

 

 

 

 

 

 

Share: Pinterest