Podsumowanie (2017)

Konferencja „SYSTEMY KOLEJOWE”.

W dniach 8-10.02.2017 OLTIS Polska oraz Prvni Signální wraz z gośćmi z Polski, Czech i Słowacji wymieniali się doświadczeniami z dziedzin transportu-spedycji-logistyki-infrastruktury na VII edycji konferencji„ SYSTEMY KOLEJOWE” BEZPIECZEŃSTWO, IT, PRAWO.

W tym roku konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Správy železniční dopravní cesty, czyli czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej.
Patronat merytoryczny sprawował m.in. Instytut Kolejnictwa, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.

Celem VII edycji konferencji było zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na kolei, na przejazdach kolejowych, na przejazdach transgranicznych oraz przedstawienie aktualnych dyrektyw unijnych, problemów i zagrożeń dla przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli bocznic.

Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje Zarządców Infrastruktury („RINF – doświadczenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we wdrażaniu rejestru infrastruktury w Polsce” Adam Smyczyński, Biuro Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe.; „Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz rozwój kultury bezpieczeństwa w PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej” Joanna Pańczyk, PKP LHS oraz „Relacje SŽDC z przewoźnikami” Tomáš Andrýs, Správa železniční dopravní cesty) i prezentacje związane z terminalami kontenerowymi po obu stronach granicy („Optymalizacja przepływu informacji na terminalu intermodalnym” Marcin Żurowski, SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.; „Stan obecny i perspektywy rozwoju Terminalu v Paskově” Tomáš Lovas, AWT; „Terminale transportu intermodalnego w świetle nowych wyzwań rynkowych” Dariusz Pyza, Politechnika Warszawska; „Transport z Chin szansą dla kolei”Anna Różalska, PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o).

Po raz pierwszy na konferencji miało miejsce spotkanie grupy infrastrukturalnej trzech Zarządców Infrastruktury (polski – PKP Polskie Linie Kolejowe, czeski- Správa železniční dopravní cesty i słowacki -Železnice Slovenskej Republiky). Szukano rozwiązań na płynny przejazd pojazdów kolejowych przez przejścia graniczne, omawiano problemy we współpracy.

Przedstawiciele świata nauki poruszyli tematy związane z certyfikacją systemów interoperacyjnych, z dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń SRK, z zastosowaniem Eye trackingu w transporcie szynowym oraz z kolejami dużych prędkości.

Nie zabrakło też aktualnych informacji na temat europejskiej polityki kolejowej i zmian w znowelizowanej ustawie o transporcie kolejowym oraz danych na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko do 2020 roku.

Partnerzy konferencji mówili o śledzeniu taboru i monitoringu infrastruktury, o systemach pomiarowych do kontroli geometrii torów, digitalizacji danych w transporcie, nowoczesnych rozwiązaniach w SRK, mobilnych aplikacjach w transporcie, pojazdach szynowo -drogowych.

Siódmy rocznik konferencji może pochwalić się podwojeniem liczby uczestników, w porównaniu z pierwszą edycją, na której było 70 osób oraz przekonaniem takich firm z branży kolejowej jak Koleje Wielkopolskie, Jastrzębska Spółka Kolejowa, PKP LHS, GRAW, Schavemaker i wiele innych, że warto włączyć się w prace nad przygotowaniem tej konferencji, bo wymiana doświadczeń branżowych trzech sąsiadów jest bezcenna.
Bogaty, polsko-czeski program towarzyszący (m.in. wystąpienie znanego czeskiego komika Richarda Nedvěda oraz kapeli Kontušovka) uatrakcyjnił wieczór i pomógł zintegrować się gościom mówiącym różnymi językami.

W tym roku również przekazano czek dla dzieci z ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce “Sindbad”, w Ustroniu.

W przyszłym roku jest planowane kolejne spotkanie z cyklu „Systemy Kolejowe”. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Share: Pinterest