Wsparcie dla stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Konferencja Systemy Kolejowe to nie tylko spotkanie specjalistów z branży kolejowej i rozmowy biznesowe. To również okazja do pomocy potrzebującym. Część środków uzyskanych z opłaty konferencyjnej zostanie po raz kolejny przekazana na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – „Sindbad” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu. Przebywają tam dzieci opuszczone, osierocone, z rodzin niewydolnych wychowawczo, o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Czas pobytu dzieci uzależniony jest od znalezienia im docelowej formy opieki, tj.: powrotu do rodziny naturalnej, adopcji, rodziny zastępczej lub umieszczenie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dzięki naszemu wsparciu mogą liczyć na chwilę zapomnienia o strachu, stresie i tęsknocie za rodzicami i mieć namiastkę normalnego życia. Pieniądze z pierwszej darowizny zostały wykorzystane na organizację dla dzieci wyjść do kina, teatru, na basen, kręgle, lodowisko, wycieczki w góry. W ubiegłym roku zorganizowano dla nich dwudniową wycieczkę do Wrocławia, gdzie miały okazję zwiedzić piękne miasto, poznać jego najważniejsze zabytki kultury oraz w przyjemny sposób oderwać się od nieraz trudnej, codziennej rzeczywistości. W tym roku zakupiono X-BOX z programami edukacyjnymi i innymi różnymi grami.

W zeszłym roku po raz pierwszy została zorganizowana loteria fantowa, z której zebrane pieniądze zostały przeznaczone na leczenie Terezki Hońkowej

Terezka urodziła się przedwcześnie z dziecięcym porażeniem mózgowym, ma niedowład wszystkich kończyn, który uniemożliwia praktycznie jakikolwiek ruch. Jest całkowicie skazana na opiekę rodziców. Niedawno rozpoczęła terapię specjalistyczną w ADELI Medical Center w Pieszczanach.
Po trzech 14 dniowych neurorehabilitacjach wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni osiągniętymi wynikami – Terezce znacznie zwiększył się zakres ruchu wszystkich kończyn i poprawiło się ogólne rozluźnienie ciała.

Żeby leczenie odniosło zadowalający skutek, specjalistyczne neurorehabilitacje muszą być wielokrotnie powtarzane, najlepiej co 3 do 6 miesięcy. Specjalna neurorehabilitacja umożliwi Terezce uczynić kolejne postępy w samodzielnym poruszaniu się. Jest nadzieja, że będzie mogła chodzić. Niestety cena jednej 14 dniowej neurorehabilitacji wynosi obecnie 3076 euro (około 80 000 koron) i nie jest w możliwościach finansowych rodziców zapłacić to samodzielnie, kilka razy w roku. Dlatego w kolejnej edycji konferencji loteria zostanie powtórzona.

Share: Pinterest

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name *
  • Website