Shrnutí konference 2019

Ve dnech 23. – 25. ledna 2019 v Hotelu „STOK” ve Wisle v blízkosti města Bielska-Biała se konala IX. edice konference „SYSTEMY KOLEJOWE“ – BEZPEČNOST, IT, PRÁVO, transport-spedice-logistika-infrastruktura organizovaná Oltis Polska a První Signálni.

Konference se zúčastnilo téměř 200 účastníků z firem spojených s železniční a logistickou dopravou, vědeckými pracovníky, státními institucemi.

Hlavním tématem byla bezpečnost v oblasti vybavení a infrastruktury, shromažďovaných údajů o lidech a zboží. Představeny byly aktuální evropské předpisy, problémy, hrozby pro dopravce, manažery infrastruktury, majitele vleček.

Stejně jak i v předchozích letech letos během konference se setkaly manažeři infrastruktury Polska, České republiky a Slovenska, kde byly projednány směry další spolupráce.

Poprvé jako součást konference se konalo intermodální fórum. Krzysztof Plewa z Úřadu pro železniční dopravu informoval o nových trendech a zvyšujícím se zájmu o intermodální dopravu v kontextu železnice.

Velmi zajímavé bylo také vystoupení ve kterém Kajetan Jagłowský – Sea and Air Freight Forwarding Directora w PEKAES vyhodnotil aktuálni vývoj a otázky” Polsko jako intermodální centrum Evropy, tranztní zemí nebo HUB?”

Osvědčené postupy a efektivní řízení zrovnovážňující dopravy založené na provozu přístavu v Hamburku představil Maciej Brzozowski

Celou konferenci zakončila debata za účasti zástupu společnosti PKP PLK SA, , Metrans, SZDC, DVI, PEKAES, CUPT a moderována byla Tomaszem Krawczykem.

Jak i v předchozích letech část prostředku získaných z účastnických poplatku byla poukázaná na věc sdružení SOS dětské vesnice v Polsku – „Sindbad”, rodinného domu dočasného pobytu a také na rehabilitaci Terezky Honkové, trpící na mozkovou obrnu.

Další ročník konference se bude konat v únoru 2020.

Podrobné informace:
https://www.systemykolejowe.pl/

Share: Pinterest

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name *
  • Website