Shrnutí konference 2022

Železniční přeprava z polské, české i slovenské perspektivy a Intermodální fórum – aktuální stav a budoucnost dopravy spojující železniční, námořní a automobilovou přepravu. Pohled na přepravu z pohledu námořních a vnitrozemských terminálů a technická, řídící, informatická a řídící řešení pro komplikované dodávkové řetězce, propojující téměř všechny druhy přepravy. Těmto problémům se věnuje letošní – již jedenáctá konference „Železniční systémy / Forum Intermodalne”, která se uskutečnila ve Wiśle od 2 do 4 března.

Je to událost, která je trvale zapsaná v kalendáři odborných setkání TSL a setkání specialistů z oboru železniční přepravy, logistiky Polska, Čech a Slovenska a jejím organizátorem je firma Oltis Polska, První signální a spoluorganizátory jsou Fundacja ProKolej a IntermodalNews.
První den, po oficiálním zahájení, plenární část konference byla zahájena přednesením zprávy „Železnice pro klima – klima pro železnici”, přednesené dr. Jakubem Majewskim, předsedou Fundacji ProKolej. Následně se uskutečnila rozprava „Přeprava v epoše Green Deal – šance a ohrožení – nebezpečí”, kterou moderoval pan Marek Tarczyński, předseda Polské přepravní a logistické komory – Izby Transportu i Logistyki.
Následně se jednání rozdělilo na část železniční přepravy (XI, Konference Železniční systémy), během které byly projednány infrastrukturální výzvy, které jsou před železniční a intermodální dopravou (II. Intermodální fórum), během kterého se jednání konference soustředilo na domácí – tuzemské a evropské nástroje a problémy intermodální přepravy.
Následující den, v bloku železniční dopravy, byly projednány problémy – úkoly související s financováním a konkurenceschopností železniční dopravy, a v intermodálním bloku – bylo jednáno o námořních přístavech, jako klíčových, intermodálních článcích logistických řetězců. V dalším kole části týkající se železniční dopravy se konference soustředila na praktické aspekty inovace a investic v železniční dopravě a na bezpečnost a odolnost železničních systémů. V intermodální části, během debat, byly široce projednány geopolitické a tržní podmínky dodávkových řetězců, což mělo zvláště aktuální význam, protože konference se uskutečnila na počátku agrese Ruska proti Ukrajině. V další diskusi byla přiblížena tématika inovací a digitalizace v kontextu konkurenceschopnosti vyvážené přepravy zboží.
Konference byla zakončena shrnující – rekapitulující diskusí z názvem: „Balíček mobility, omezení z důvodů životního prostředí, geopolitiky – výzvy pro obor TSL”.
Jako každý rok, část prostředků získaných z konferenčních poplatků byla předána Sdružení SOS dětské vesničky v Polsku – „Sindbad”, Rodinný dům přechodného pobytu v Utroniu a na podporu dětí přicházejících z Ukrajiny. Peníze byly také předané na rehabilitaci Terezky, děvčátka trpícího mozkovou obrnou a Helenky s velice vzácnou genetickou nemocí DDX3X syndrom – Downův syndrom.
Děkujeme, že jste byli námi již teď srdečně pozvaní na další již 12 pořádanou konferenci.
Pro získání více informací Vás zveme k návštěvě naší konferenční internetové stránky.
Organizátoři konference SK|FI 22.

Share: Pinterest

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name *
  • Website