Zveme Vás na 12. setkání polských, českých a slovenských odborníků v oblasti železnic a TSL

Rádi bychom vás pozvali na 12. setkání polských, českých a slovenských odborníků v oblasti železnic a TSL.

12. ročník polsko-česko-slovenské konference je významnou událostí v kalendáři logistického a železničního sektoru. Jedná se o setkání manažerů, odborníků na železnici a logistiku, jakož i specialistů na rozsáhlý sektor intermodální dopravy, zákazníků a institucí ze všech tří zemí. Výše uvedená odvětví se v současné době potýkají s problémy na domácím i mezinárodním trhu. Na konferenci budeme diskutovat o současné situaci na domácím i světovém trhu železniční a intermodální dopravy, analyzovat nejnovější trendy v oboru a také vývoj, který může brzy změnit pravidla hry.

Jako vždy na konferenci SK|FI budete mít neocenitelnou příležitost komunikovat s účastníky konference, ale také s odborníky. Otevřené panely vám umožní diskutovat přímo s odborníky ve zvoleném oboru. Vyzbrojíme vás znalostmi, které vám umožní nahlížet na odvětví logistiky, železnice netradičním, osvěžujícím a uceleným způsobem.

KLÍČOVÉ OBLASTI, KTERÉ BUDEME PROBÍRAT

ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY

 • INVESTICE DO VOZOVÉHO PARKU jako prvek konkurenční výhody, získávání nových zákazníků a dodržování ekologických norem.
 • PRÁVO A FINANCE, postupy realizace investic, nové rozpočtové priority EU a požadavky zákona o veřejných zakázkách.
 • LIBERALIZACE TRHU, tj. scénáře rozvoje hospodářské soutěže a rozšíření nových železničních provozovatelů.
 • DIGITALIZACE A KYBERBEZPEČNOST železničního provozu a optimalizace zabezpečovacích zařízení pro kolejovou dopravu

INTERMODÁLNÍ FÓRUM

 • INTERMODÁLNÍ DOPRAVA jako prvek přechodu k zelenému hospodářství: perspektivy a nástroje rozvoje
 • INOVACE A DIGITALIZACE a konkurenceschopnost udržitelných forem nákladní dopravy
 • GEOPOLITICKÉ A TRŽNÍ PODMÍNKY dodavatelských řetězců: role přístavů a terminálů
 • NÁMOŘNÍ PŘÍSTAVY jako klíčové uzly intermodálních logistických řetězců

DEBATA O ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMECH A INTERMODÁLNÍM FÓRUM

Share: Pinterest

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Name *
 • Website