Partneři 2023

Organizátoři

Spoluorganizátoři

 • IntermodalNews
 • Fundacja Pro Kolej

Čestný patronát

 • Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk
 • Embassy of the Czech Republic
 • Urząd Transportu Kolejowego

Odborní partneři

 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • ACRI
 • Svaz spedice a logistiky
 • Instytut Kolejnictwa
 • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • ZLZ SR
 • DVI

Stříbrný partner

 • FONON
 • FRAUSCHER
 • INFRAKTE

PARTNER GALA WIECZORU

 • ELKOL

PARTNEŘI KONFERENCE

 • LEVEL
 • Euroterminal Sławków
 • Elmontaż
 • ECLIP group

Partneři kávové přednášky

 • RTSB
 • GRAW GOLDSCHMID
 • KZN Switcher
 • Schavemaker
 • CUD

Vystavovatelé

 • Nuuxe Radioton
 • Siemens Mobility
 • FORKLIFTCENTER

Media partneři

 • Transport Manager
 • Logistics Manager
 • RELIANT LogisticNEWS
 • Logistika.Tv
 • SEKTOR KOLEJOWY
 • RAILTARGET