Program 2020 (CZ)


ROZPOCZĘCIE
26.02.2020

09:30 – 13:00 Registrace
12:00 – 13:00 Oběd
16:30 Setkání skupiny Malých Manažerů Infrastruktury
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE A ITERMODALNÍHO FÓRA – MODERÁTOR: Jakub Majewski Fundacja ProKolej
Konferenční sál: WENECKA
13:00 – 13:20 Tomáš Kroča, Oltis Polska, Jiří Žilka, První Signalní
13:20 – 13:40 Přivítání účastníků konference Vícepředseda představenstva Urzędu Transportu Kolejowego Radosławem Pacewiczem
13:40 – 14:00 Přivítání účastníků konference zástupcem PKP SA, Mirosławem Antonowiczem
14:00 – 14:20 Přivítání účastníků konference zástupcem R.I.W Grupa, WPPK, Infrakte – Mariuszem Mikulou
14:20 – 14:40 Přestávka na přesun do konferenčních sálů
26.02.2020 ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY
Konferenční sál: KONGRESOWA B
26.02.2020 INTERMODÁLNÍ FÓRUM
Konferenční sál: KONGRESOWA C
Blok 1: ŽELENIČNÍ INFRASTRUKTURA – MODERNIZACE, BEZPEČNOST, PRŮJEZDNOST, EKOLOGIE
MODERÁTOR: Jakub Majewski Fundacja ProKolej
Blok 1: PRVKY INTERMODÁLNÍHO DODACÍHO ŘETĚZCE A ROLE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ část 1
MODERÁTOR: Marek Tarczyński TERRAMAR / PISiL
14:40 – 15:00 Zpoždění v realizaci investic – využijeme všechny prostředky z dotací EU?
Jolanta Belka, Małgorzata Wujek, CUPT
Význam námořní dopravy pro udržitelnou logistiku
Karol Roman, UNIFEEDER
15:00 – 15:20 Dopad nákupu kolejových vozidel na bezpečnost v železniční dopravě.
Marek Sitarz Akademia WSB
Efektivní celní a daňová služba jako podmínka pro převzetí nákladu přes hraniční přechody a polské přístavy
Andrzej Sząszor, Pomorski Urząd Celno-Skarbowy
15:20 – 15:40 Úloha nezávislého posuzování bezpečnosti (ISA) v procesu schvalování systémů a zařízení určených k řízení železničního provozu
Wojciech Błotnicki. SIGNAL CERT
Využití logistických magistrál v národní a evropské síti
Paweł Pucek, DB Cargo Polska
15:40 – 16:05 Diskuze* Role operátora v dodavatelském řetězci
Karolina Wlazło, Joanna Taraszewska-Chmiel, LOCONI
16:05 – 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

Blok 2: NÁKLADNÍ DORPAVA JAKO HLAVNÍ POHON PRŮMYSLU
MODERÁTOR: Tomasz Krawczyk
Blok 2: PRVKY INTERMODÁLNÍHO DODACÍHO ŘETĚZCE A ROLE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ
MODERÁTOR: Marek Tarczyński TERRAMAR / PISiL
16:30 – 16:50 Moderní logistika – digitální platformy v nákladní dopravě
Tomáš Kroča, Oltis Polska
Role speditéra v organizaci dodavatelského řetězce na příkladu intermodální dopravy na Nové hedvábné cestě.
Tomasz Langowski, LANGOWSKI Logistics
16:50 – 17:10 Standardizace vybraných rozhraní počítačových zařízení a systémů řízení železniční dopravy
Andrzej Toruń, Instytut Kolejnictwa
Proces nákupu z Dálného východu na příkladu Castorama PL
Mira Roszkiewicz, CASTORAMA
17:10 – 17:30 Ultrazvukové testování železničních os pomocí techniky Phased Array
Łukasz Rawicki, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa
Diskuze*
17:30 – 17:55 Diskuze*
19:00 – VEČEŘE

27.02.2020

27.02.2020 ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY
Konferenční sál: KONGRESOWA B
27.02.2020 INTERMODÁLNÍ FÓRUM
Konferenční sál: KONGRESOWA C
Blok 3: BEZPEČNOST NA ŽELEZNICI
MODERÁTOR: Jakub Majewski Fundacja ProKolej
Blok 3: PŘÍSTAVY – POSLÁNÍ A VIZE VÝVOJE PŘÍSTAVŮ PRO ROZVOJ INTERMODÁLNÍ DOPRAVY
MODERÁTOR: Tomasz Krawczyk
09:00 – 09:20 Zkušenosti s instalací staničních zařízení srk, řešení technických problémů a úprav rozhraní
Václav Martiniak, První Signalní
Shorter, Smarter, Partner – Port Koper jako jižní brána baltsko-jadranského koridoru
Dariusz Mierkiewicz, Port Koper
09:20 – 09:40 Bezpečnost na železničních přejezdech v Česku
Petr Maikranz, Drážní inspekce
Digitalizace a energetická transformace – vývoj přístavu na příkladu Hamburku
Maciej Brzozowski, Port Hamburg
09:40 – 10:00 Vybrané železniční akce roku 2019
Karol Trzoński, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
Význam investic týkajících se dopravní infrastruktury, která mění podmínky přístupu do přístavů ve světle strategie rozvoje realizované Úřadem přístavů Štětín a Świnoujście
Juliusz Grabowski, Port Szczecin – Świnoujście
10:00 – 10:20 Diskuze* Diskuze*
10:20 – 10:40 PŘESTÁVKA NA KÁVU

Blok 4: ZAMĚSTANCI PRO ŽELEZNICI BUDOUCNOSTI POTŘEBY A OČEKÁVÁNÍ BIZNISU A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ A STRETEGIE ŠKOL
MODERÁTOR: Tomasz Krawczyk
Blok 4: INVESTICE INTERMODÁLNÍ BRANŽE
MODERÁTOR: Przemysław Wróbel
10:40– 11:00 Místo Fakulty Dopravní a Letecké Techniky Slezské Technické Univerzity ve výuce železničních specialit.
Jakub Młyńczak, Politechnika Śląska
Investiční program Přístavu Gdańsk.
Grzegorz Mierkiewicz, Port Gdańsk
11:00 – 11:20 Systém monitorování a zkoušení strojvůdců
Piotr Combik, UTK Departament Personelu i Przepisów
Jiná perspektiva – nové možnosti
Martin Hubeňák, Port Antwerpia
11:20 – 11:40 Potřeby zaměstnavatelů a současný systém odborné přípravy strojvedoucích
Piotr Macioszek, IGTL
“DCT Gdańsk – brána do střední a východní Evropy
Marcin Kamola, DCT Gdańsk
11:40 – 12:00 Diskuze* Diskuze*
12:00 – 13:00 OBĚD

Blok 5: ŽELEZNICE NA PRÁVO
MODERÁTOR: Jakub Majewski Fundacja ProKolej
Blok 5: MULTIMODÁLNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ
MODERÁTOR: Intermodal News
13:00 – 13:20 Schválení základních sazeb poplatků za minimální přístup k infrastruktuře (základní poplatek)
Monika Laske, Kancelaria Adwokacka Monika Laske
Řízení rizik v multimodálních logistických řetězcích nebezpečného zboží.
Marek Różycki, MDRK
13:20 – 13:40 Tajemství podnikatele v železničním sektoru
Maciej Kiełbowski, Wardyński i Wspólnicy sp.k.
Přizpůsobení intermodálních terminálů pro manipulaci s nebezpečnými materiály
Henryk Zielaskiewicz, PKP SA
13:40 – 14:00 Certifikace železničních strukturálních subsystémů
Michał Zięba
Přepravy chemických komodit zejména nebezpečných v Česku
Václav Živec
14:00 – 14:20 Diskuze* Diskuze*
14:20 – 14:50 PŘESTÁVKA NA KÁVU

Blok 6: MODERNÍ IT ŘEŠENÍ, SRK – PRO ŽELEZNICI A LOGISTIKU
MODERÁTOR: Łukasz Kuś Intermodal News
Blok 6: INOVACE, VYBAVENÍ, INFRASTRUKTURA – JAKÁ BUDE BUDOUCNOST BRANŽE?
MODERÁTOR: Jakub Majewski Fundacja ProKolej
14:50 – 15:10 Inovativní řešení pro zařízení k řízení železniční dopravy z hlediska projektanta a také uživatele
Vaclav Martiniak, První Signalní
KALMAR – 21. století v překladišti kontejnerů
Jakub Wojciechowski, Kalmar
15:10 – 15:30 IoT / INTERNET OF TRAINS
Dawid Śliwiński, ADVANTECH
Organizace „poslední míle“ – kritický bod v intermodálním řetězci. Projekt COMODALCE
Piotr Frąckowiak, BCT Gdynia
15:30 – 15:50 Železniční simulátory
Rafał Trznadel, SIM Factor
Nový přístup v konstrukci časoveho rozvrhu intermodálních vlaků
Krzysztof Grünke, PKP PLK
15:50 – 16:10 Diskuze* Diskuze*
16:10 – 16:30 PŘESTÁVKA NA PŘESUN DO KONFERENČNÍHO SÁLU

SPOLEČNÁ DEBATA SHRNUJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY A INTERMODÁLNÍ FÓRUM
Konferenční sál: WENECKA
16:30 – 17:30 JAKÉ INOVACE POMOHOU PŘESTÁT KRIZI – Hrozby v době krize a inovace v transportu
MODERÁTOŘI DEBATY: Jakub Majewski, Tomasz Krawczyk
Pozvaní hosté: Maciej Gładyga (IGTL), Radosław Pacewicz (UTK), Paweł Pucek (DB Cargo Polska), Jacek Rutkowski (PKP Cargo Terminale), Jakub Styczeń (Euroterminal), Marek Tarczyński (PISiL)
19:00 – GALAVEČER U PŘÍLEŽITOSTI 10. LETÉHO VÝROČÍ KONFERENCE
Konferenční sál: KONGRESOWA

28.02.2020

28.02.2020
Výlet „Terminal Ostrava-Paskov”
08:30 – 09:00 Prezentace Terminál Paskov
09:10 – 09:50 Výlet do Ostravy na prohlídku terminálu (skupina Autobus)
10:15 – 10:20 Výlet do Ostravy na prohlídku terminálu (skupina Auto)