Program 2023

XII. KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY
III. INTERMODÁLNÍ FÓRUM
1. 3. 2023
10:00 – 12:30

REGISTRACE

12:30 – 13:30

OBĚD

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ; ZAHAJOVACÍ DEBATA KONFERENCE A INTERMODÁLNÍHO FÓRA

13:00 – 13:20

PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Tomasz Bujok
starosta města Wisła
Rostislav Vašek
OLTIS Polska
Jiří Žilka
První Signální
13:20 – 13:40

ZAHAJOVACÍ PŘEDNÁŠKA: Centrální komunikační port - vize nebo realita

Marcel Klinowski
koordinátor činností pro investiční prostředí, člen poradního týmu vládního zmocněnce pro Centrální komunikační port (CPK)
13:40 – 15:00

ÚVODNÍ DEBATA – Nové směry pro dopravní spojení ve střední a východní Evropě

Moderátor

Dr. Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Prof. Dr. Mirosław Antonowicz
Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD)
Sylwia Cieślak-Wilk
pověřený zástupce ředitele CUPT
Marcel Klinowski
člen poradního týmu zmocněnce vlády pro CPK
Grzegorz Kurdziel
člen představenstva, ředitel provozní podpory PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Darek Mierkiewicz
Business Development Manager pro Polsko a severní Evropu v přístavu Koper (Luka Koper)
Marcin Trela
místopředseda Úřadu drážní dopravy
15:00 – 15:30

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

15:30 – 17:00

BLOK 1: INVESTICE A TECHNOLOGIE – financování, kolejová vozidla, inovace

15:30 – 15:40

Úvod a moderace

Janusz Kućmin
prezident Asociace pro interoperabilitu a rozvoj železniční dopravy
15:40 – 16:00

Nové železniční programy EU - kdy a o co žádat

Paweł Engel
zástupce ředitele odboru dopravních analýz, Centrum dopravních projektů EU (CUPT)
16:00 – 16:20

Moderní řešení zeleného vodíku pro železnice – zkušenosti společnosti Siemens Mobility

Marcin Górecki
vedoucí marketingu, komunikace a PR, Siemens Mobility Sp. z o.o.
16:20 – 16:40

Potenciál satelitní technologie pro železnice

Martyna Gatkowska
konzultantka, výzkum a vývoj, Evropská kosmická agentura
16:40 – 17:00

Integrace telekomunikačních sítí – rádiové systémy na železnici

Ireneusz Pasik
FONON Sp. z o.o.
19:00

VEČEŘE

2. 3. 2023
09:00 – 10:30

BLOK 2: PRÁVO A TRH – dopravní výkony, veřejné zakázky, certifikace

09:00 – 09:10

Úvod a moderace

Dr. Maciej Kiełbowski
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
09:10 – 09:30

Železniční intermodální doprava v roce 2022

Alicja Kozłowska
ředitelka oddělení železničního trhu, UTK
09:30 – 09:50

Optimalizace nákupu - perspektiva zadavatele a dodavatele

Mirella Lechna-Marchewka
právní poradce, Wardyński & Partners sp.k.
09:50 – 10:10

TSI - od technologie k uvádění na trh

Dr. Michał Zięba
výkonný partner společnosti HANTON Szalc Zięba & Partners
10:10 – 10:30

Výzvy testování ETCS/ESC v Polsku

Łukasz Zawadka
Železniční institut
10:30 – 11:00

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

11_00 –12:30

BLOK 3: KONKURENCESCHOPNÁ OSOBNÍ DOPRAVA – liberalizace trhu a uzavírání smluv o veřejných službách

11:00– 11:10

Úvod a moderace

Dr. Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
11:10– 11:30

Velký návrat železnice do dolnoslezských měst

Wojciech Zdanowski
člen představenstva, Koleje Dolnośląskie S.A.
11:30 – 11:50

Místní železnice v praxi

Albert Mikołajczyk
SKPL Cargo
11:50 – 12:10

10 let zkušeností jako komerční dopravce

Michal Plaza
regionální manažer PL, RegioJet a.s.
12:10 – 12:30

Diskuze

12:30 – 13:30

OBĚD

13:30 – 15:00

BLOK 4: INFRASTRUKTURA A ŘÍZENÍ DOPRAVY – rozvoj, efektivita, bezpečnost

13:30 – 13:40

Úvod a moderace

Maciej Gladyga
Hospodářská komora pro pozemní dopravu
13:40 – 14:00

Jízdní řád na míru - optimalizace tras nákladních vlaků

Krzysztof Grünke
zástupce ředitele Centra řízení dopravy ve Varšavě, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
14:00 – 14:20

Železniční infrastruktura pro místní orgány a dopravce

Leszek Loch
ředitel Dolnoslezské silniční a železniční služby
14:20 – 14:40

Národní železniční program - předpoklady a efekty

Piotr Malepszak
zmocněnec prezidenta pro železniční záležitosti, Gdaňsk
14:40 – 15:00

Sledování a analýza mimořádných událostí na železničních přejezdech kategorie ,,D''

Anna Szklarczyk
místopředseda správní rady, ELMONTAŻ Sp. z o.o.
15:00 – 15:30

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

15:30 – 17:00

ZÁVĚREČNÁ DEBATA – Čas pro nové zákazníky ve střední a východní Evropě - potenciál rozšíření železniční a intermodální dopravy

15:30 – 17:00

Úvod a moderování

Marek Tarczyński
Polský svaz spedice a logistiky
Prof. Andrzej Białoń
Slezská technická univerzita / Ústav železnic
Maciej Gladyga
generální ředitel, Hospodářská komora pro pozemní dopravu
Martin Hubeňák
Přístav Antverpy-Bruggy
František Komora *
Svaz logistiky a spedice Slovenské republiky
Paweł Pucek
člen správní rady, DB Cargo Polska S.A.
Tomáš Andrýs *
České dráhy, a.s.
17:15– 18:30

WORKSHOPY

FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EU

Financování EU ve výhledu 2021–27
Moderuje: Centrum pro dopravní projekty EU

ELEKTRONICKÉ PŘEPRAVNÍ DOKLADY

ELECTRA - Elektronický nákladní list pro kombinovanou dopravu a spedici
Moderuje: Roland Jachimowski – Varšavská technická univerzita, Fakulta dopravní; OLTIS Polska Sp. z o.o.

ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU

Řízení železničního provozu v praxi - novinky
Moderuje: První Signální, a.s.
19:30

GALA VEČEŘE

1. 3. 2023
10:00 – 12:30

REGISTRACE

12:30 – 13:30

OBĚD

13:00 – 15:00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ; ZAHAJOVACÍ DEBATA KONFERENCE A INTERMODÁLNÍHO FÓRA

13:00 – 13:20

PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Tomasz Bujok
starosta města Wisła
Rostislav Vašek
OLTIS Polska
Jiří Žilka
První Signální
13:20 – 13:40

ZAHAJOVACÍ PŘEDNÁŠKA: Centrální komunikační port - vize nebo realita

Marcel Klinowski
koordinátor činností pro investiční prostředí, člen poradního týmu vládního zmocněnce pro Centrální komunikační port (CPK)
13:40 – 15:00

ÚVODNÍ DEBATA – Nové směry pro dopravní spojení ve střední a východní Evropě

Moderátor:

Dr. Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Grzegorz Kurdziel
člen představenstva, ředitel provozní podpory PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Marcin Trela
místopředseda Úřadu drážní dopravy
Sylwia Cieślak-Wilk
pověřený zástupce ředitele CUPT
Marcel Klinowski
člen poradního týmu zmocněnce vlády pro CPK
Mirosław Antonowicz
předseda OSŽD
Darek Mierkiewicz
Business Development Manager pro Polsko a severní Evropu v přístavu Koper (Luka Koper)
15:00 – 15:30

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

15:30 – 17:00

BLOK 1: INTERMODÁLNÍ DOPRAVA jako součást zelené transformace ekonomiky: perspektivy a nástroje rozvoje

Jak podpořit změnu modality v nákladní dopravě? | Jak připravit železniční síť a uzlovou infrastrukturu na zvýšený tok kontejnerových přeprav? | Financování intermodálních investic

Úvod a moderace

Marta Waldmann
Łukasiewicz - Technologický institut v Poznani
Joanna Archutowska
Centrální komunikační port
Michał Kotowicz
CTL Logistics
Iwona Skurzewska
CLIP Intermodal
Tomasz Tesche
SILVA LS
19:00

VEČEŘE

2. 3. 2023
09:00 – 10:30

Blok 2: INOVACE A DIGITALIZACE a konkurenceschopnost udržitelné nákladní dopravy Blok prezentací

09:00 – 09:10

Úvod a moderace

Piotr Klimek
Intermodal News
09:10 – 09:30

Rozvoj intermodální dopravy s využitím moderních vícesystémových lokomotiv

Jerzy Frejgandt
vedoucí prodeje lokomotiv ve společnosti Siemens Mobility Sp. z o.o
09:30 – 09:50

Aplikace internetu věcí (IoT) na Nové hedvábné stezce

Marta Waldmann | Robert Roszko
Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki Łukasiewicz PIT | Railfreight Director Rohlig Suus Logistics
09:50 – 10:10

Elektronický monitoring v intermodální dopravě

Michal Hojný
CBDO, LEVEL, s.r.o.
10:10 – 10:30

Automatické rozpoznávání čísel kontejnerů na příkladu implementace pro společnost Balticon S.A.

Rafał Gwoździowski
produktový manažer, Nuuxe Radioton Sp. z o.o.
11:00 – 12:30

Blok 3: GEOPOLITICKÉ A TRŽNÍ podmínky dodavatelských řetězců: role přístavů a terminálů

Význam iniciativy Pásu a Stezky pro železniční a námořní dopravu | Vliv politických konfliktů a krizí na hranicích na pozemní i mořské dopravní řetězce | Jak zvýšit význam polských přístavů v globálních dopravních řetězcích | Jak plánovat investice do železniční a uzlové infrastruktury

Úvod a moderace

Marek Tarczyński
Polská komora spedice a logistiky
Tomasz Langowski
Langowski Logistics
Miłosz Witkowski
PFC
Waldemar Wołosiuk
Centralní Terminál Kobylany
Dominik Landa
HHLA International
12:30 – 13:30

OBĚD

13:30 – 15:00

Blok 4: MOŘSKÉ PŘÍSTAVY jako klíčové uzly intermodálních logistických řetězců

Investice v mořských přístavech a rozvoj intermodální dopravy v Polsku | Perspektivy zelené transformace přístavů a námořní přepravy | Polsko jako logistický hub Evropy – jakou roli plní přístavy a síť TEN-T | Jak zlepšit integraci různých druhů přepravy: námořní, silniční, železniční, letecké

Úvod a moderace

Dominik Landa
ETA. FM
Dariusz Mierkiewicz
Port Koper
Mateusz Frankiewicz
Úřad přístavu Gdyně
Maciej Brzozowski
Přístav Hamburg
Martin Hubeňák
Přístav Antverpy-Bruggy
15:00 – 15:30

KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

15:30 – 17:00

ZÁVĚREČNÁ DEBATA – Čas pro nové zákazníky ve střední a východní Evropě - potenciál rozšíření železniční a intermodální dopravy

Úvod a moderování

Marek Tarczyński
Polský svaz spedice a logistiky
Andrzej Białoń
Slezská technická univerzita / Ústav železnic
Maciej Gladyga
generální ředitel, Hospodářská komora pro pozemní dopravu
Martin Hubeňák
Přístav Antverpy-Bruggy
František Komora
Svaz logistiky a spedice Slovenské republiky
Paweł Pucek
člen správní rady, DB Cargo Polska S.A.
Tomáš Andrýs
České dráhy, a.s.
17:15– 18:30

WORKSHOPY

FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EU

Financování EU ve výhledu 2021–27
Moderuje: Centrum pro dopravní projekty EU

ELEKTRONICKÉ PŘEPRAVNÍ DOKLADY

ELECTRA - Elektronický nákladní list pro kombinovanou dopravu a spedici
Moderuje: Roland Jachimowski – Varšavská technická univerzita, Fakulta dopravní; OLTIS Polska Sp. z o.o.

ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU

Řízení železničního provozu v praxi - novinky
Moderuje: První Signální, a.s.
19:30

GALA VEČEŘE