Program

PROGRAM 01.03.2023  

10:00 – 12:30 Registrace
12:30 – 14:00 OBĚD
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY A INTERMODÁLNÍ FÓRUM
Přivítání účastníků
Zahajovací přednáška: Centrální komunikační port – vize nebo realita
Zástupci Centrálního komunikačního portu
DISKUZE S POZVANÝMI HOSTY
Strategické výzvy pro osobní a nákladní dopravu
16:00 – 16:30 KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
     

XII. KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY

III. INTERMODÁLNÍ FÓRUM

 
Blok 1: NOVÉ POHONY A TECHNOLOGIE SKLADŮ
jako prvek konkurenční převahy, získávání nových zákazníků a dodržování ekologických norem.
Blok 1: INTERMODÁLNÍ DOPRAVA jako součást zelené transformace ekonomiky: perspektivy a nástroje rozvoje
Úvod a moderování Úvod a moderování
Zelená železnice – cesta k dopravě s nulovými emisemi Jak podpořit změnu modality v nákladní dopravě?
TEDx – Revoluce v dopravě (nebo ekologická jízda) Jak připravit železniční síť a uzlovou infrastrukturu na zvětšený tok kontejnerových přeprav?
Vodíková nebo konvenční vozidla – srovnávací analýza Financování intermodálních investic
Potenciál satelitní technologie pro železnice
19:00 VEČEŘE

PROGRAM 02.03.2023

XII. KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY

III. INTERMODÁLNÍ FÓRUM

     
Blok 2: PRÁVO A FINANCE
tj. postupy realizace investic, nové rozpočtové priority EU a požadavky zákona o veřejných zakázkách
Blok 2: INOVACE A DIGITALIZACE a konkurenceschopnost udržitelné nákladní dopravy
Úvod a moderování Úvod a moderování
Optimalizace zadávání veřejných zakázek – pohled zadavatele a dodavatele Možnosti digitalizace výměny informací
TSI – od technologie k trhu Jak zlepšit procesy v intermodání dopravě?
Nové železniční programy EU – kdy a o co žádat Internet věcí, telematika, geokódování – jaké je využití v oblasti intermodálu?
Podnikání na železnici – finanční výsledky dopravců a provozovatelů infrastruktury Financování digitalizace a inovačních projektů
10:30 – 11:00 KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
       
Blok 3: LIBERALIZACE TRHU
Perspektivy liberalizace polského železničního trhu
Blok 3: GEOPOLITICKÉ A TRŽNÍ podmínky dodavatelských řetězců: role přístavů a terminálů
Úvod a moderování Úvod a moderování
10 let zkušeností komerčního dopravce Význam iniciativy Pásu a Stezky pro železniční a námořní dopravu
Železnice v regionech – jak objednat a realizovat služby Vliv politických konfliktů a krizí na hranicích na pozemní i mořské dopravní řetězce
Místní železnice v praxi
Velký návrat železnice do dolnoslezských měst
Jak zvýšit význam polských přístavů v globálních dopravních řetězcích
Smluvní železniční a autobusová doprava v aglomeraci Jak plánovat investice do železniční a uzlové infrastruktury
12:30 – 13:30

 

OBĚD

 

Blok 4: DIGITALIZACE A  KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
železničního provozu a optimalizace zabezpečovacích zařízení pro kolejovou dopravu
Blok 4: MOŘSKÉ PŘÍSTAVY jako klíčové uzly intermodálních logistických řetězců
Úvod a moderování Úvod a moderování
Řízení infrastruktury a kapacit na volném trhu   Investice v mořských přístavech a rozvoj intermodální dopravy v Polsku
Jízdní řád na míru – optimalizace tras nákladních vlaků Perspektivy zelené tranformace přístavů a námořní přepravy
Železniční infrastruktura pro místní samosprávu a dopravce Polsko jako logistický uzel Evropy – jakou roli hrají přístavy a síť TEN-T?
Národní program pro železnice – předpoklady a efekty Jak zlepšit integraci různých druhů přepravy: námořní, silniční, železniční, letecké
15:00 – 15:30 KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
ZÁVĚREČNÁ DEBATA
Čas pro nové zákazníky – potenciál pro rozšíření železnice ve střední a východní Evropě
Workshopy
FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EU  

 

DOHLED NAD BEZPEČNOSTÍ   ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU
Financování EU ve výhledu 2021-27 Bezpečnostní akademie   Řízení železničního provozu v praxi
GALA VEČER