Souhrn konference 2017

Konference „Železniční systémy”

Ve dnech 8. až 10. února 2017 se na VII. ročníku konference „ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY BEZPEČNOST, IT, LEGISLATIVA” podělili společnosti OLTIS Polska a První Signální se svými hosty z České republiky, Polska a Slovenska o zkušenosti z oboru dopravy, spedice, logistiky a infrastruktury.

Letošní konference proběhla pod záštitou velvyslance České republiky ve Varšavě, Správy železniční dopravní cesty a polského Úřadu pro železniční dopravu (Urząd Transportu Kolejowego).
Odbornou záštitu nad konferencí převzali mezi jinými: Instytut Kolejnictwa, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.

Úkolem VII. ročníku konference bylo upozornit na problém bezpečnosti na železnici, na železničních přejezdech, v mezinárodních přepravách a probrat směrnice EU, problémy a ohrožení pro dopravce, manažery infrastruktury a majitele vleček.

S velkým zájmem se setkaly prezentace manažerů infrastruktury a prezentace věnované kontejnerovým terminálům na obou stranách hranic. Zejména pak: „RINF – zkušenosti PKP Polskie Linie Kolejowe S.A s implementací registru infrastruktury v Polsku“ (Adam Smyczyński, kancelář informatiky PKP Polskie Linie Kolejowe S.A); „Řízení bezpečnosti v železniční dopravě a vývoj bezpečnostní kultury v PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa“ (Joanna Pańczyk, PKP LHS); „Vztahy SŽDC s dopravci“ (Tomáš Andrýs, Správa železniční dopravní cesty); „Optimalizace datových toků v intermodálním terminálu“ (Marcin Żurowski, SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o.); „Současný stav a rozvojové perspektivy terminálu v Paskově” (Tomáš Lovas, AWT); „Terminály intermodální dopravy v kontextu nových tržních výzev” (Dariusz Pyza, Politechnika Warszawska); „Přepravy z Číny jakožto šance pro železnici” (Anna Różalska, PKP Cargo Connect sp. z o.o.).

Na konferenci poprvé proběhlo setkání skupiny pro infrastrukturu tří manažerů infrastruktury – Správy železniční dopravní cesty, Železnic Slovenskej Republiky a PKP Polskie Linie Kolejowe. Hledalo se řešení pro plynulý průjezd železničních vozidel pohraničními přechodovými stanicemi a řešily se problémy týkající se spolupráce.

Zástupci vědecké obce probrali témata spojená s certifikací interoperačních systémů, se schvalováním zabezpečovacích zařízení, s použitím eye trackingu v kolejové dopravě a s vysokorychlostní železnicí.

Nechyběly ani aktuální informace na téma evropské železniční politiky a změn v novelizovaném zákoně o železniční dopravě a informace na téma možnosti čerpání dotací EU v Operačním programu infrastruktura a životní prostředí do roku 2020.

Partneři konference mluvili o sledování vozidel, monitoringu infrastruktury, o měřicích systémech pro kontrolu geometrie kolejí, digitalizaci údajů v dopravě, moderních řešeních zabezpečovacích zařízení, mobilních aplikacích v dopravě a dvoucestných vozidlech.

Úspěchem sedmého ročníku konference bylo zdvojnásobení počtu účastníků v porovnání s prvním ročníkem, na kterém bylo 70 hostů a přesvědčení takových hráčů železničního oboru, jako Koleje Wielkopolskie, Jastrzębska Spółka Kolejowa, PKP LHS, GRAW, Schavemaker a mnoho dalších, že stojí za to spojit úsilí na přípravách konference, protože oborová výměna zkušeností zástupců tří sousedních států je neocenitelná.
Bohatý česko-polský doprovodný program (mezi jinými vystoupení známého českého komika Richarda Nedvěda a kapely Kontušovka) zpestřil večer a pomohl hostům, kteří mluvili různými jazyky, se integrovat.

I letos byl předán šek pro děti ze sdružení SOS dětské vesničky “SINDBAD” v Ustroni.

Pro příští rok je naplánováno další setkání z cyklu “Železniční systémy”. Podrobné informace budou zveřejněny v pozdějším termínu.