O konferencji 2018

VIII edycja konferencji międzynarodowej
SYSTEMY KOLEJOWE
BEZPIECZEŃSTWO, IT, PRAWO,
transport-spedycja-logistyka-infrastruktura

7 – 9 marca 2018 r., Wisła

Konferencja, której organizatorami są OLTIS Polska sp. z o.o. oraz Prvni Signalni a.s. ma na celu zwrócenie uwagi na szeroko rozumiany problem bezpieczeństwa na kolei. Tematyka obejmuje bezpieczeństwo w zakresie sprzętu i infrastruktury, ludzi, gromadzonych danych a także towaru. Przedstawione zostaną aktualne dyrektywy unijne, problemy i zagrożenia dla przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli bocznic.

Ze względu na rosnące z roku na rok zainteresowanie konferencją, zdecydowaliśmy się na zmianę lokalizacji. W roku 2018 konferencja odbędzie się w Wiśle, w hotelu STOK, który jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla większej liczby uczestników.

Celem konferencji jest również wymiana polsko-czesko-słowackich doświadczeń. Z tego względu planujemy zorganizowanie panelu dyskusyjnego, poruszającego różnice i podobieństwa we współpracy między naszymi krajami przy realizacji międzynarodowych projektów.

Jak co roku część środków uzyskanych z opłaty konferencyjnej zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – „Sindbad”, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu.