Forum Intermodalne

Dziewiąta edycja konferencji zostanie zorganizowana w poszerzonej formule. Kwestie transportu intermodalnego, które dotychczas pojawiały się na naszej konferencji w ramach programu głównego, ze względu na rosnący zakres, zostaną przeniesione do dedykowanej części pod nazwą „FORUM INTERMODALNE”. Jej współorganizatorem będzie Fundacja ProKolej, która od lat jest partnerem merytorycznym naszej konferencji. Do tematyki Forum włączone zostaną zagadnienia związane z barierami rozwojowymi w transporcie intermodalnym, inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie, finansowaniem oraz regulacjami prawnymi – zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Prelegentami będą natomiast przedstawiciele największych operatorów intermodalnych w naszej części Europy, prawnicy, Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A., przedstawiciel CUPT i inni.

Organizatorzy

PLATYNOWY PARTNER KONFERENCJI I FORUM INTERMODALNEGO

ZŁOTY PARTNER FORUM INTERMODALNEGO

Program

 • Czwartek, 24.01.2019
  FORUM INTERMODALNE

  Współorganizator: Fundacja ProKolej
  Prowadzący: Jakub Majewski

  Blok 1:

  „Rozwój przewozów intermodalnych w liczbach* – Michał Jaworski”*, Urząd Transportu Kolejowego

  „Podsumowanie konkursu z działania 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”* – Przemysław Wróbel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  „Transport intermodalny w Polsce szanse i zagrożenia”* – Henryk Zielaskiewicz, PKP S.A.

  „Regulacje prawne dla infrastruktury terminalowej” – mec. Joanna Taraszewska-Chmiel, Loconi Intermodal

  Blok 2:

  „System pozycjonowania kontenerów”* – Marcin Żurowski, OLTIS Polska

  „Terminal intermodalny Ostrava-Paskov* – przedstawiciel”*, Advanced World Transport

  „Bariery dla transportu intermodalnego* – Dariusz Stefański”*, PCC Intermodal

  Przed obiadem konferencja rozdziela się na dwa bloki. Po obiedzie łączy na jednej wspólnej sali.