O konferencji 2017

VII edycja konferencji międzynarodowej
SYSTEMY KOLEJOWE
BEZPIECZEŃSTWO, IT, PRAWO,
transport-spedycja-logistyka-infrastruktura

08-10.02.2017r., Ustroń

Celem VII edycji konferencji będzie zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na kolei, na przejazdach kolejowych czy w przewozach transgranicznych. Przedstawimy aktualne dyrektywy unijne, problemy i zagrożenia dla przewoźników, zarządców infrastruktury oraz właścicieli bocznic. Omówimy również systemy informatyczne pomocne w organizacji pracy przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, terminali intermodalnych oraz zakładów przemysłowych.

Organizatorami wydarzenia są firmy OLTIS Polska oraz První signální a.s.