Program

Program konferencji zostanie udostępniony niebawem.

KLUCZOWE OBSZARY TEMATYCZNE, KTÓRE PORUSZYMY

SYSTEMY KOLEJOWE

 • INWESTYCJE TABOROWE
  jako element przewagi konkurencyjnej, pozyskania nowych klientów i wypełnienia norm środowiskowych.
 • PRAWO I FINANSE
  czyli procedury realizacji inwestycji, nowe priorytety budżetu unijnego oraz wymagania prawa zamówień publicznych
 • LIBERALIZACJA RYNKU
  czyli scenariusze rozwoju konkurencji i ekspansji nowych operatorów kolejowych
 • CYFRYZACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
  operacji kolejowych oraz optymalizacja systemów sterowania ruchem

FORUM INTERMODALNE

 • TRANSPORT INTERMODALNY elementem zielonej transformacji gospodarki: perspektywy i instrumenty rozwoju
 • INNOWACYJNOŚĆ I CYFRYZACJA, a konkurencyjność zrównoważonych przewozów towarowych
 • GEOPOLITYCZNE I RYNKOWE uwarunkowania łańcuchów dostaw: rola portów i terminali
 • PORTY MORSKIE jako kluczowe węzły intermodalnych łańcuchów logistycznych

 DEBATA PODSUMOWUJĄCA SYSTEMY KOLEJOWE I FORUM INTERMODALNE