Program 2023

XII. EDYCJA KONFERENCJI SYSTEMY KOLEJOWE
III. EDYCJA FORUM INTERMODALNE
1. 3. 2023
10:00 – 12:30

REJESTRACJA

12:30 – 13:30

OBIAD

13:00 – 13:20

UROCZYSTE OTWARCIE; DEBATA INAUGURUJĄCA KONFERENCJĘ I FORUM INTERMODALNE

13:00 – 13:20

PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

Tomasz Bujok
Burmistrz Miasta Wisła
Rostia Vašek
OLTIS Polska
Jiří Žilka
První Signalní
13:20 – 13:40

„Centralny Port Komunikacyjny – wizja czy rzeczywistość”

Klinowski Marcel
Koordynator ds. Działań na Rzecz Otoczenia Inwestycji, członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
13:40 – 15:00

„Nowe kierunki powiązań transportowych w Europie Środkowo-wschodniej” – debata otwierająca

Moderator

dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Prof. dr Mirosław Antonowicz
Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei
Sylwia Cieślak-Wilk
p.o Zastępcy Dyrektora CUPT
Marcel Klinowski
Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. CPK
Grzegorz Kurdziel
Członek Zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager for Poland & North Europ, Port Koper
Marcin Trela
Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
15:00 – 15:30

PRZERWA KAWOWA

15:30 – 17:00

BLOK 1: INWESTYCJE I TECHNOLOGIE – finansowanie, tabor, innowacje

14:30 – 15:40

Wprowadzenie i moderacja

Janusz Kućmin
Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego
15:40 – 16:00

Nowe programy unijne dla kolei – kiedy i na co składać wnioski

Paweł Engel
Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych, CUPT
16:00 – 16:20

Nowoczesne rozwiązania zielonego wodoru na kolei - doświadczenia Siemens Mobility

Marcin Górecki
Head of Marketing, Communication, PR, Siemens Mobility Sp. z o.o
16:20 – 16:40

Potencjał technologii satelitarnych dla kolei

Martyna Gatkowska
Consultant and R&D, Europejska Agencja Kosmiczna
16:40 – 17:00

Integracja sieci telekomunikacyjnych – systemy radiowe na kolei

Ireneusz Pasik
FONON Sp. z o.o.
19:00

KOLACJA

2. 3. 2023
09:00 – 10:30

BLOK 2: PRAWO I RYNEK – wyniki przewozowe, zamówienia publiczne, certyfikacja

09:00 – 09:10

Wprowadzenie i moderacja

dr Maciej Kiełbowski
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
09:10 – 09:30

Kolejowe przewozy intermodalne w 2022 r.

Alicja Kozłowska
Dyrektor Departamentu Rynku Kolejowego, UTK
09:30 – 09:50

Optymalizacja zamówień – perspektywa zamawiającego i dostawcy

Mirella Lechna-Marchewka
Radca prawny, Wardyński i Wspólnicy sp.k.
09:50 – 10:10

TSI – od technologii do wprowadzenia do obrotu

dr Michał Zięba
Partner Zarządzający HANTON Szalc Zięba & Partnerzy
10:10 – 10:30

Wyzwania związane z testami ETCS/ESC w Polsce

Łukasz Zawadka
Instytut Kolejnictwa
10:30 – 11:00

PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:30

BLOK 3: KONKURENCYJNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE – liberalizacja rynku i kontraktowanie usług publicznych

11:00– 11:10

Wprowadzenie i moderacja

dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
11:10– 11:30

Wielki powrót kolei do miast Dolnego Śląska

Wojciech Zdanowski
Członek Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A.
11:30 – 11:50

Kolej lokalna w praktyce

Albert Mikołajczyk
SKPL Cargo
11:50 – 12:10

10 lat doświadczeń przewoźnika komercyjnego

Michał Plaza
Country Manager PL,. RegioJet a.s.
12:10 – 12:30

Dyskusja

12:30 – 13:30

OBIAD

13:30 – 15:00

Blok 4: INFRASTRUKTURA I ZARZĄDZANIE RUCHEM – rozwój, efektywność, bezpieczeństwo

13:30 – 13:40

Wprowadzenie i moderacja

Maciej Gładyga
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
13:40 – 14:00

Rozkład szyty na miarę – optymalizacja tras pociągów towarowych

Krzysztof Grünke
Z-ca Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
14:00 – 14:20

Infrastruktura kolejowa dla samorządów i przewoźników

Leszek Loch
Dyrektor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
14:20 – 14:40

Krajowy Program Kolejowy – założenia i efekty

Piotr Malepszak
Pełnomocnik Prezydenta ds. kolejowych, Gdańsk
14:40 – 15:00

Monitoring i analiza zdarzeń na przejazdach kolejowych w kategorii ,,D’’

Anna Szklarczyk
Wiceprezes Zarządu. ELMONTAŻ Sp. z o.o.
15:00 – 15:30

PRZERWA KAWOWA

15:30 – 17:00

DEBATA PODSUMOWUJĄCA – Czas na nowych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej - potencjał rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego

Wprowadzenie i moderacja

Marek Tarczyński
Polska Izba Spedycji i Logistyki
Andrzej Białoń
Politechnika Śląska /Instytut Kolejnictwa
Maciej Gładyga
Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Martin Hubeňák
Port Antwerpia – Brugia
František Komora
Izba Logistyki i Spedycji Republiki Słowackiej
Paweł Pucek
Członek Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
Tomáš Andrýs
Head of ICT Department, České dráhy, a.s.
17:15– 18:30

Sesje warsztatowe

FINANSOWANIE UNIJNE

Finansowanie unijne w perspektywie 2021-27
Prowadzący Centrum Unijnych Projektów Transportowych

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM

Sterowanie Ruchem Kolejowym
Prowadzący Prvni Signalni a.s.

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE DLA TRANSPORTU

ELECTRA – Elektroniczny list przewozowy dla transportu kombinowanego i spedycji
Roland Jachimowski, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
19:30

UROCZYSTA KOLACJA

1. 3. 2023
10:00 – 12:30

REJESTRACJA

12:30 – 13:30

OBIAD

UROCZYSTE OTWARCIE DEBATA; INAUGURUJĄCA KONFERENCJĘ I FORUM INTERMODALNE

13:00 – 13:20

PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

Tomasz Bujok
Burmistrz Miasta Wisła
Rostia Vašek
OLTIS Polska
Jiří Žilka
První Signalní
13:20 – 13:40

„Centralny Port Komunikacyjny – wizja czy rzeczywistość”

Klinowski Marcel
Koordynator ds. Działań na Rzecz Otoczenia Inwestycji, członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
13:40 – 15:00

„Nowe kierunki powiązań transportowych w Europie Środkowo-wschodniej” – debata otwierająca

Moderator

dr Jakub Majewski
Fundacja ProKolej
Prof. dr. Mirosław Antonowicz
Organizacja Współpracy Kolei ( OSJD)
Sylwia Cieślak-Wilk
p.o Zastępcy Dyrektora CUPT
Marcel Klinowski
Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. CPK
Grzegorz Kurdziel
Członek Zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager for Poland & North Europ, Port Koper
Marcin Trela
Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
15:00 – 15:30

PRZERWA KAWOWA

15:30 – 17:00

BLOK 1: Debata Transport intermodalny elementem zielonej transformacji gospodarki: perspektywy i instrumenty rozwoju

Jak wspierać zmianę modalności w transporcie towarowym? | Jak przygotować sieć kolejową i infrastrukturę punktową na zwiększone potoki ładunków skonteneryzowanych? | Finansowanie inwestycji intermodalnych

Moderator

Marta Waldmann
Łukasiewicz- Poznański Instytut Technologiczny
Joanna Archutowska
Centralny Port Komunikacyjny ( CPK)
Michał Kotowicz
CTL Logistics
Iwona Skurzewska
CLIP Intermodal
Tomasz Tesche
SILVA LS
19:00

KOLACJA

2. 3. 2023
09:00 – 10:30

BLOK 2: Blok prezentacji INNOWACYJNOŚĆ I CYFRYZACJA

09:00 – 09:10

Wprowadzenie i moderacja

Piotr Klimek
Intermodal News
09:10 – 09:30

Rozwój transportu intermodalnego z wykorzystaniem nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych – Vectron Siemens Mobility.

Jerzy Frejgandt
Kierownik ds. sprzedaży lokomotyw w Siemens Mobility Sp. z o.o.
09:30 – 09:50

Projekt Planet – zastosowanie IoT na Nowym Jedwabnym Szlaku

Marta Waldmann PIT | Robert Roszko
Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki Łukasiewicz | Railfreight Director Rohlig Suus Logistics
09:50 – 10:10

Monitoring elektroniczny w transporcie intermodalnym

Michal Hojný
CBDO, LEVEL, s.r.o.
10:10 – 10:30

„Automatyczne rozpoznawanie numerów kontenerów na przykładzie wdrożenia dla Balticon S.A.”

Rafał Gwoździowski
Product Manager. Nuuxe Radioton Sp. z o.o
10:30 – 11:00

PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:30

BLOK 3: Debata Geopolityczne i rynkowe uwarunkowania łańcuchów dostaw

Znaczenie inicjatywy Pasa i Drogi dla transportu kolejowego i morskiego | Wpływ konfliktów politycznych i kryzysów na granicach na lądowe i morskie łańcuchy dostaw | Jak zwiększyć znaczenie polskich portów w światowych łańcuchach dostaw | Jak planować inwestycje w infrastrukturę liniową i punktową?

Moderator

Marek Tarczyński
Polska Izba Spedycji i Logistyki
Tomasz Langowski
Langowski Logistics
Miłosz Witkowski
PFC
Waldemar Wołosiuk
Centralny Terminal Kobylany
Dominik Landa
HHLA International
12:30 – 13:30

OBIAD

13:30 – 15:00

BLOK 4: Debata Porty morskie jako kluczowe węzły intermodalnych łańcuchów logistycznych

Inwestycje w portach morskich a rozwój transportu intermodalnego w Polsce | Perspektywy zielonej transformacji portów i transportu morskiego | Polska jako logistyczny hub Europy - jaką rolę pełnią porty i sieć TEN-T | Jak poprawić integrację różnych gałęzi transportu: morskiego, samochodowego, kolejowego lotniczego?

Moderator

Dominik Landa
ETA.fm
Dariusz Mierkiewicz
Port Koper
Mateusz Frankiewicz
Zarząd Morskiego Portu Gdynia
Maciej Brzozowski
Port Hamburg
Martin Hubeňák
Port Antwerpia - Brugia
15:00 – 15:30

PRZERWA KAWOWA

15:30 – 17:00

DEBATA PODSUMOWUJĄCA Czas na nowych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej - potencjał rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego

Wprowadzenie i moderacja

Marek Tarczyński
Polska Izba Spedycji i Logistyki
Andrzej Białoń
Politechnika Śląska /Instytut Kolejnictwa
Maciej Gładyga
Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Martin Hubeňák
Port Antwerpia – Brugia
František Komora
Izba Logistyki i Spedycji Republiki Słowackiej
Paweł Pucek
Członek Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
Tomáš Andrýs
Head of ICT Department, České dráhy, a.s.
17:15– 18:30

Sesje warsztatowe

FINANSOWANIE UNIJNE

Finansowanie unijne w perspektywie 2021-27
Prowadzący Centrum Unijnych Projektów Transportowych

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM

Sterowanie Ruchem Kolejowym
Prowadzący Prvni Signalni a.s.

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE DLA TRANSPORTU

ELECTRA – Elektroniczny list przewozowy dla transportu kombinowanego i spedycji
Roland Jachimowski, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
19:00

UROCZYSTA KOLACJA