“Pragniemy serdecznie podziękować…”

Pragniemy serdecznie podziękować firmom OLTIS Polska, První Signální oraz uczestnikom konferencji „SYSTEMY KOLEJOWE“ za dar finansowy w wysokości 15 000 koron na rzecz naszej córki Terezki, który wykorzystamy na pokrycie kosztów kolejnych specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych w ADELI Medical Center w Pieszczanach. Cena jednej 14 dniowej neurorehabilitacji wynosi obecnie 3076 euro (około 80 000 koron).

Terezka urodziła się przedwcześnie z dziecięcym porażeniem mózgowym, ma niedowład wszystkich kończyn, który uniemożliwia praktycznie jakikolwiek ruch. Posiada legitymację osoby niepełnosprawnej. Jest całokowicie skazana na naszą opiekę.

Żeby mogła nastąpić poprawa jej stanu zdrowia, Terezka musi brać udział w specjalistycznych pobytach rehabilitacyjnych. W Adeli Center może liczyć na znakomitą opiekę. Po trzech 14 dniowych neurorehabilitacjach wszyscy byliśmy zaskoczeni osiągniętymi wynikami – Terezce znacznie zwiększył się zakres ruchu wszystkich kończyn i poprawiło się ogólne rozluźnienie ciała.

Żeby leczenie odniosło zadowalający skutek, specjalistyczne neurorehabilitacje muszą być wielokrotnie powtarzane, najlepiej co 3 do 6 miesięcy. Specjalna neurorehabilitacja umożliwi Terezce uczynić kolejne postępy w samodzielnym poruszaniu się. Ruch podczas rehabilitacji i ćwiczeń domowych to dla Terezki najważniejsza część życia, bez której następowałyby dalsze komplikacje.

Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego.

Roman Honěk

Share: Pinterest