Shrnutí konference 2020

Železniční systémy a Intermodální fórum

Ve dnech 26. – 28. února 2020 se v hotelu Stok ve Visle konal jubilejní desátý ročník Polsko – Česko – Slovenské konference Železniční Systémy a druhý ročník Intermodálního Fóra.

Konferenci organizovali společnosti OLTIS Group, První Signální a také Intermodal News a Fundacja ProKolej.
Až 250 účastníků složených z firem spojených se železnicí, představitelů kontejnerových terminálů, mořských přístavů a vysokoškolských profesorů se účastnili dvou současně probíhajících panelů konference Železničních systémů a Intermodálního fóra.

V části Železniční systémy se v tomto ročníku kladl velký důraz na problematiku bezpečnosti na železnici. Účastníci mohli shlédnout videa železničních nehod na železničních přejezdech jak na polské tak na české straně. Pan Karol Trzoński ze Státní komise pro vyšetřování železničních nehod (Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych) a Pan Petr Maikranz z Drážní Inspekce porovnávali příčiny, kvůli kterým dochází ke smrti na kolejích. Prof. Marek Sitarz rozebíral problém z pohledu nákupu kolejových vozidel a Wojciech Błotnicki ze společnosti Signal Cert se zaměřil na hodnocení bezpečnosti z pohledu certifikované laboratoře. Druhým tématem, které vzbudilo mnoho emocí, bylo vzdělávání železničních pracovníků, zejména strojvedoucích. Diskuze se účastnili Piotr Macioszek, viceprezident IGTL, dr hab. Jakub Młyńczak ze Slezské technické univerzity, Piotr Combik z UTK, moderátor panelu Tomasz Krawczyk a z české strany David Veselý, zastupující Dopravní Vzdělávací Institut. Po porovnání podmínek v Polsku a v České republice bylo konstatováno, že z časových důvodů je výcvik v České republice výhodnější, problém samozřejmě zůstává jazykem, ale jak shrnul David Veselý, DVI v tom může pomoci.

Tyto dva zmíněné body byly také projednány na uzavřeném zasedání tří manažerů infrastruktury z Polska, České republiky a Slovenska. Výměna zkušeností mezi PKP PLK, SSSR a SZ proběhla již počtvrté. Kromě tématu bezpečnosti a školení železničního personálu byly projednány výluky, plánována spolupráce na hranicích a plánovaná konference dopravců s Manažery, která by se měla konat v dubnu v Katovicích.

Intermodální Fórum mělo rovněž velice zajímavé témata. Prvního dne byly oba bloky přednášek věnována jedné problematice. Pod dohledem moderátora Marka Tarczyńského z Polské komory spedice a logistiky byla diskutována role jednotlivých subjektů v intermodálním dodavatelském řetězci. Řečníky byli zástupci institucí a společností přímo souvisejících s intermodálním trhem: Celní a daňový úřad, Langowski Logistics, DB Cargo, Loconi a Castorama. Druhý den byla velká část diskusních panelů věnována námořním přístavům a kontejnerovým terminálům námořních přístavů, a to nejen polským, jako jsou Gdaňsk, Gdynia a Štětín-Świnoujście, ale také Hamburku, Antverpám a slovinskému přístavu Koper. Zástupci těchto přístavů a terminálu DCT Gdaňsk se zúčastnili panelů věnovaných rozvoji námořních přístavů a investicím do intermodálního průmyslu. Velice zajímavý byl také blok věnovaný přepravě nebezpečného zboží, kterého se kromě řečníků z PKP S.A a MDRK zúčastnil i zástupce Logistického výboru Svazu chemického průmyslu České republiky. V inovačním bloku jste mohli vidět velmi zajímavé prezentace společností Kalmar, BCT a PKP PLK.
V poslední den konference mohli hosté navštívit terminál Paskov nedaleko Ostravy, aby si prohlédli kontejnerový terminál PKP Cargo Intermodal, který je dokonale vybaven s celním úřadem za branou.

Nezapomnělo se ani na charitativní část konference. Část peněz od účastníků byla věnována Sdružení Dětských Vesniček SOS v Polsku – „Sindbad“, Rodinnému domu pro dočasný pobyt v Ustroni a na rehabilitaci Terezky Honkové, dívky trpící dětskou mozkovou obrnou.

Share: Pinterest

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name *
  • Website