Poděkování účastníkům Mezinárodního železničního a intermodálního kongresu 2024

Vážení účastníci Kongresu,

dovolte mi, abych Vám jménem celého organizačního výboru poděkovala za Vaši účast na Mezinárodním železničním a intermodálním kongresu 2024, který se konal ve Wisłe ve dnech 6. – 8. března 2024.

Velice nás těší, že díky Vám všem, účastníkům, partnerům a přednášejícím, můžeme jako zástupci pořádající společnosti vyhodnotit tento ročník jako mimořádně úspěšný.

Váš zájem o tuto akci převýšil naše očekávání a nabitý program přilákal celkem 280 účastníků z Polska, České republiky a Slovenska. Na Kongresu vystoupilo 61 významných řečníků, účastníků debat a moderátorů. Podpořilo nás 33 partnerů, kterým patří velký dík za podstatný přínos pro věcnou i odbornou úroveň programu akce.

Připojujeme ještě upřímné poděkování pro všechny, kdo se zúčastnili charitativní tomboly na léčebné a rehabilitační účely pro malou Helenku. Vybrané peníze výrazně přispějí ke zlepšení kvality jejího života.

Svou účastí na Kongresu přispíváte každý rok také k pomoci mladým obyvatelům dočasného domova pro rodinu SINBAD v Ustroni, sdružení SOS dětských vesniček v Polsku.

Moc vám děkujeme za Vaše velká srdce!

Vážení přátelé, ještě jednou Vám srdečně děkujeme za Vaši účast. Bylo nám velkou ctí se s Vámi setkat a těšíme se na shledání při některé z dalších akcí organizovaných společností OLTIS Group.

Se srdečným pozdravem,
organizační tým kongresu

Share: Pinterest