O konferenci

ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY | INTERMODÁLNÍ FORUM
Polsko – česko – slovenská konference logistiky a železničního sektoru

Jde o setkání předních manažerů a specialistů z železničního průmyslu polských, českých a slovenských institucí a společností. Konference si již vydobyla stálé místo v kalendáři akcí v oboru TSL.
Od roku 2019 je téma intermodální přepravy odděleno jako samostatné Intermodální fórum, které je zaměřeno na dopravu a řešení intermodálních dodavatelských řetězců.

12. ročník polsko-česko-slovenské konference je významnou událostí v kalendáři logistického a železničního sektoru. Jedná se o setkání manažerů, odborníků na železnici a logistiku, jakož i specialistů na rozsáhlý sektor intermodální dopravy, zákazníků a institucí ze všech tří zemí. Výše uvedená odvětví se v současné době potýkají s problémy na domácím i mezinárodním trhu. Na konferenci budeme diskutovat o současné situaci na domácím i světovém trhu železniční a intermodální dopravy, analyzovat nejnovější trendy v oboru a také vývoj, který může brzy změnit pravidla hry. Jako vždy budete mít neocenitelnou příležitost komunikovat s účastníky konference. Otevřené panely vám umožní diskutovat přímo s odborníky ve zvoleném oboru. Vyzbrojíme vás znalostmi, které vám umožní nahlížet na odvětví logistiky i železnice netradičním, osvěžujícím a uceleným způsobem.

Přihláška

V ceně účasti jsou: konferenční materiály, účast na přednáškách, plná penze, účast na doprovodných akcích. Cena nezahrnuje náklady na ubytování. Na základě podané přihlášky bude vystavena faktura s DPH na firemní údaje uvedené v přihlášce a zaslána na e-mailovou adresu.

Cena za účast na konferenci za osobu činí 1 300 PLN (1599 PLN s DPH 23 %).