O konferenci 2023

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A FORUM INTERMODALNE
Polsko – česko – slovenská konference logistiky a železničního sektoru

Jde o setkání předních manažerů a specialistů z železničního průmyslu polských, českých a slovenských institucí a společností. Konference si již vydobyla stálé místo v kalendáři akcí v oboru TSL.
Od roku 2019 je téma intermodální přepravy odděleno jako samostatné Intermodální fórum, které je zaměřeno na dopravu a řešení intermodálních dodavatelských řetězců.

Tato polsko-česko-slovenská konference je významnou událostí v kalendáři logistického a železničního sektoru. Jedná se o setkání manažerů, odborníků na železnici a logistiku, jakož i specialistů na rozsáhlý sektor intermodální dopravy, zákazníků a institucí ze všech tří zemí. Výše uvedená odvětví se v současné době potýkají s problémy na domácím i mezinárodním trhu. Na konferenci budeme diskutovat o současné situaci na domácím i světovém trhu železniční a intermodální dopravy, analyzovat nejnovější trendy v oboru a také vývoj, který může brzy změnit pravidla hry. Jako vždy budete mít neocenitelnou příležitost komunikovat s účastníky konference. Otevřené panely vám umožní diskutovat přímo s odborníky ve zvoleném oboru. Vyzbrojíme vás znalostmi, které vám umožní nahlížet na odvětví logistiky i železnice netradičním, osvěžujícím a uceleným způsobem.