Program 2019

 • 23. 01. 2019 STŘEDA
  12:00 - 13:00
  Oběd
  13:00
  Zahájení konference
  Blok 1. PRÁVO A PŘEDPISY
  13:00 / Přivítaní a slavnostní zahájení konference Arkadiusz Filipowski, člen představenstva PEKAES

  Přivítaní - Zbigniew Jancewicz, ředitel projektu divize strategie a rozvoje PKP. S.A

  13:15 / „Nowy Jedwabny Szlak – příležitosti a výzvy“ Marcin Sidorowicz, SPEDCONT

  13:35 / „Proces hodnocení a financování železničních projektů v rámci POIiŚ 2014-2020” Małgorzata Wujek a Jolanta Belka, Centrum pro dopravní projekty EU

  13:55 / „Certifikát ověření WE a plánované modernizace strukturálních subsystémů” Paweł Gradowski, Koordinátor oddělení projektu a výzkumu ERTMS Železniční institut
  Blok 2. IT ŘEŠENÍ PRO ŽELEZNIČNI DOPRAVU A LOGISTIKU
  14:15 / „Implementace TSI TAF v zemích Wiślańskiej Trójki” p. Tomáš Kroča, OLTIS Group

  14:35 / Evropský portál logistických služeb (EPLOS) dr Roland Jachimowski, Politechnika Warszawska

  14:55 / "Vybrané aspekty zkoušek subsystémů „Řízení - palubní zařízení” Andrzej Białoń, Dominik Adamski, Łukasz Zawadka, Divize řízení dopravy a ICT, Železniční institut

  15:15 / „Zkušenosti z využívaním inteligentních SW pro návrh řízení srk v Polsku” Wojciech Michalski, SR1.PL
  15:35 - 16:05
  Przerwa kawowa
  Blok 3. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVCI
  16:10 / „Strategie rozvoje LHS „Linia Hutnicza Szerokotorowaj” Piotr Dołba, PKP LHS

  16:30 / „Poznaňská metropolitní kolej – první zkušenosti ” Włodzimierz Wilkanowicz, Koleje Wielkopolskie

  16:50 / „Je železniční nákladní doprava atraktivní pro dopravce a logistiku?“ Marek Tarczyński, Polská komora spedice a logistiky

  17:10 / „4. železniční balíček - příležitost nebo smrtelná hrozba pro dopravce?” Barbora Lubojacká, AWT

  Shrnutí panelová diskuse
  19:00
  Večeře
 • 24. 01. 2019 ČTVRTEK
  7:30
  Snídaně
  Blok 4. PRÁVO A PŘEDPISY
  9:30 / „Překážky v implementaci nových řešení na trh železniční infrastruktury v Polsku” Piotr Kazimierowski, Železniční magazín

  9:50 / „Transparentnost správních postupů na železničním trhu” mec. Monika Laske, Advokátní kancelář Monika Laske

  10:10 / „Přístup k veřejným informacím v rámci výběrového řízení železniční dopravy” dr Maciej Kiełbowski, Advokátní kancelář Wardyński i Wspólnicy

  10:30 / „Vybrané posuzované mimořádné situace Drážní inspekci v roku 2018” Petr Maikranz, Drážní Inspekce
  Blok 5. BEZPEČNOST ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU
  10:50 / „Výstavba železniční infrastruktury Elektrárny Jaworzno - nové funkce zařízení srk” zástupce První Signální, Elkol, Wichary

  11:10 / „Ukazatele bezpečnosti žel. Sítě PKP PLK S.A.” Włodzimierz Kiełczyński, PKP PLK Bezpečnostní úřad

  11:30 / „Bezpečnost a kultura v železniční dopravě”prof. Marek Sitarz, Katedra železniční dopravy Akademia WSB

  11:50 / „Chyby, nedostatky v konstrukci zařízení srk jako původ systémových železničních nehod” Tadeusz Ryś, dr. Karol Trzoński, Státní komise pro vyšetřování železničních nehod
  12:10 - 12:40
  Přestávka na kávu (coffeebreak)
  Blok 6: INFRASTRUKTURA a IT
  12:40 / „IT Systémy SŽDC - vize, koncepce” Stanislav Švarc a Tomáš Andrýs, SŽDC

  13:00 / „Systém evidence provozu (SEPEII)” Arkadiusz Kuziak, PKP PLK Centrum Řízení železničního provozu

  13:20 / „Studium opotřebení a poškození součástí podvozku kolejových vozidel" Tymoteusz Rasiński, Instytut Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska

  13:40 / „Využití nedestruktivního testování v železniční dopravě” Łukasz Rawicki , Instytut Spawalnictwa
  14:00 - 15:00
  Přestávka na oběd
  Blok 7: INFRASTRUKTURA
  15:20 / „Plánování a výstavba nových železničních tratí v Polsku” Jakub Majewski, Fundace ProKolej

  15:40 / „SENSiS – nové inteligentní počítadlo dráhy firmy Frauscher” Andrzej Bartnik, Frauscher Polska Sp. z o.o

  16:00 / „Kdo nemaže, nejede” Jakub Papla, Ireneusz Kucharski - RailTech Papla

  16:20 / „Systém automatického brzdění uhelných vozů během vykládky na vedlejší koleji č.1 a 2 železniční tratě nového bloku 910 MW v elektrárně Jaworzno” Paweł Parszewski, WICHARY Technologies Sp. z o.

  16:40 / „VUZ and its activities in the field of railway research“ Ondřej Fanta, Ph.D Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – VUZ

  17:00 / Debata shrnující konferenci „Systemy Kolejowe i Forum Intermodalne” za účasti mj. zástupu společností PKP PLK S.A., PEKAES, SŽDC. Vedená Jakubem Majewskim z Nadace ProKolej.
  19:00
  Slavnostní večeře
 • 24. 01. 2019 ČTVRTEK
  INTERMODÁLNÍ FORUM
  Spolupořadatel: p. Fundacja ProKolej
  Moderátor: p. Jakub Majewski
  Blok 1
  9:30 / „Intermodální doprava v číslech” Krzysztof Plewa, Úřad železniční dopravy

  9:50 / „Shrnutí programu 3.2. „Rozvoj námořní dopravy, vnitrozemských vodních cest a multimodálních spojení” Przemysław Wróbel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  10:10 / „Intermodální doprava v Polsku příležitosti a rizika” Henryk Zielaskiewicz, PKP S.A.

  10:30 / „Polsko intermodálním centrem Evropy. Tranzitní zemí nebo HUB?” Kajetan Jagłowski, PEKAES
  Blok 2
  10:50 / „Systém určování polohy kontejneru” Marcin Żurowski, OLTIS Polska

  11:10 / „Rozvoj Intermodálního terminálu v Štětínském přístavu” Juliusz Grabowski, přístav Štětín

  11:30 / „Právní předpisy pro terminálovou infrastrukturu” mec. Joanna Taraszewska-Chmiel, Loconi Intermodal

  11:50 / „Manipulace s EKO náklady na kontejnerovém terminálů” Jakub Wojciechowski Kalmar Gdynia
  12:10 - 12:40
  Přestávka na kávu (coffeebreak)
  Blok 3
  12:40 / „Intermodální přístav Hamburg - velmi vyvážená doprava s přístupem k inovacím” Maciej Brzozowski, Hafen Hamburg Marketing e. V. Obchodní zastoupení v Polsku

  13:00 / „Informační systémy v intermodální dopravě – implementace systému KONTI ve společnosti Slovenská plavba a přístavy a.s.” Vlastimil Kožej, CID International, a.s.

  13:20 / „Kontejnerové jeřáby” Robert Furlan, Kalmar Rakousko

  13:40 / „Intermodální řešení AWT” Tomáš Lovas, AWT
  14:00 - 15:00
  Přestávka na oběd
  Po snídani se účastníci konference rozdělí do dvou skupin – sekcí (železniční a intermodální).

  Po obědě se skupiny spojí a pokračují v programu ve společné konferenční místnosti.