Program 2019

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Będziemy rozmawiać między innymi na tematy:

• Współpraca w zakresie projektów badawczo-rozwojowych
• Cyber przestrzeń i jej bezpieczeństwo
• Innowacje i nowoczesne technologie
• Transport Intermodalny
• Ochrona danych osobowych, RODO …
• Bezpieczeństwo na kolei
• Systemy IT: transport-spedycja-logistyka
• Infrastruktura i nowoczesne rozwiązania
• Interoperacyjność

 • Środa, 23.01.2019
  12:00 - 13:00
  Obiad
  13:00
  Otwarcie konferencji
  Blok 1: PRAWO i REGULACJE
  13:00 / Przywitanie i uroczyste otwarcie konferencji Arkadiusz Filipowski, Członek Zarządu PEKAES.

  Przywitanie Dyrektor Projektu w Biurze Strategii i Rozwoju PKP S.A.– Zbigniew Jancewicz

  13:15 / „Nowy Jedwabny Szlak – szanse i wyzwania” Marcin Sidorowicz SPEDCONT

  13:35 / „Proces oceny i finansowanie projektów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020” Małgorzata Wujek i Jolanta Belka, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  13:55 / „Certyfikat weryfikacji WE a planowane modernizacje w podsystemach strukturalnych” Paweł Gradowski, Koordynator ds. projektów i badań ERTMS Instytut Kolejnictwa
  Blok 2: IT ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DLA KOLEI I LOGISTYKI
  14:15 / „Wdrażanie TSI TAF w krajach Wiślańskiej Trójki” Tomáš Kroča, OLTIS Group

  14:35 / „Europejskiego Portalu usług Logistycznych (EPLOS)” dr Roland Jachimowski, Politechnika Warszawska

  14:55 / „Wybrane aspekty badań podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe” Andrzej Białoń, Dominik Adamski, Łukasz Zawadka, Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki, Instytut Kolejnictwa

  15:15 / „Doświadczenia z wykorzystaniem inteligentnego oprogramowania do projektowania urządzeń srk w Polsce” Wojciech Michalski, SR1.PL
  15:35 - 16:10
  Przerwa kawowa
  Blok 3: PRZEWOŹNICY KOLEJOWI
  16:10 / „Strategia rozwoju Linia Hutniczej Szerokotorowej” Piotr Dołba, PKP LHS

  16:30 / „Poznańska Kolej Metropolitalna – pierwsze doświadczenia” Włodzimierz Wilkanowicz, Koleje Wielkopolskie

  16:50 / „Czy kolejowe przewozy towarowe są atrakcyjne dla spedytora i logistyka”? Marek Tarczyński, Polska Izba Spedycji i Logistyki

  17:10 / „Czwarty pakiet kolejowy - szansa czy śmiertelne zagrożenie dla przewoźników?” Barbora Lubojacka, AWT

  Podsumowanie i panel dyskusyjny

  19:00
  Kolacja
 • Czwartek, 24.01.2019
  7:30
  Śniadanie
  Blok 4: PRAWO I REGULACJE
  9:30 / „Bariery przy wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek infrastruktury kolejowej w Polsce” Piotr Kazimierowski, Magazyn Kolejowy

  9:50 / „Transparentność procedur administracyjnych na rynku kolejowym” mec. Monika Laske, Kancelaria Adwokacka Monika Laske

  10:10 / „Dostęp do informacji publicznej w postępowaniach związanych z koleją” dr Maciej Kiełbowski, adwokat, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

  10:30 / "Wybrane sytuacje wyjątkowe badane przez Drážní inspekce w roku 2018" Petr Maikranz, Drážní Inspekce
  Blok 5: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU KOLEJOWEGO
  10:50 / „Budowa infrastruktury kolejowej Elektrowni Jaworzno - nowe funkcjonalności urządzeń srk” przedstawiciele, První Signální, Elkol, Wichary

  11:10 / „Wskaźniki bezpieczeństwa na sieci PKP PLK S.A.” Włodzimierz Kiełczyński, PKP PLK Biuro Bezpieczeństwa

  11:30 / „Bezpieczeństwo i kultura w transporcie szynowym” prof. Marek Sitarz, Katedra Transportu Szynowego Akademia WSB

  11:50 / „Błędy, niedociągnięcia w projektowaniu urządzeń srk jako początek systemowych wypadków kolejowych” Tadeusz Ryś, dr Karol Trzoński, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
  12:10 - 12:40
  Przerwa kawowa
  Blok 6: INFRASTRUKTURA i IT
  12:40 / „IT Systemy SŽDC – wizja, koncepcja” Stanislav Švarc Tomáš Andrýs, SŽDC

  13:00 / „System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPEII)” Arkadiusz Kuziak, PKP PLK Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

  13:20 / "Badania zużycia i uszkodzeń elementów układu biegowego pojazdów szynowych" Tymoteusz Rasiński, Instytut Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska

  13:40 / „Zastosowanie badań nieniszczących w sektorze kolejowym” Łukasz Rawicki, Instytut Spawalnictwa
  14:00 - 15:00
  Obiad
  Blok 7: INFRASTRUKTURA
  15:20 / „Planowanie i budowa nowych linii kolejowych w Polsce” Jakub Majewski, Fundacja ProKolej

  15:40 / „SENSiS – nowy inteligentny licznik osi firmy Frauscher” Andrzej Bartnik, Frauscher Polska Sp. z o.o

  16:00 / „Nie posmarujesz, nie pojedziesz” Jakub Papla, Ireneusz Kucharski, RailTech Papla

  16:20 / „System automatycznego hamowania wagonów węglarek na torach zrzutowych z wywrotnic wagonowych nr 1 i 2 w układzie torowym Nowego Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno” Paweł Parszewski, WICHARY Technologies Sp. z o.

  16:40 / „VUZ and its activities in the field of railway research” Ondřej Fanta, Ph.D Výzkumný Ústav Železniční, a.s. VUZ

  17:00 / Debata podsumowująca konferencję Systemy Kolejowe i Forum Intermodalne z udziałem m.in. przedstawicieli PKP PLK SA, PEKAES, SZDC. Prowadzenie Jakub Majewski, Fundacja ProKolej
  19:00
  Uroczysta kolacja
 • Czwartek, 24.01.2019
  FORUM INTERMODALNE
  Współorganizator: Fundacja ProKolej
  Prowadzący: Jakub Majewski
  Blok 1:
  9:30 / „Transport intermodalny w liczbach” Krzysztof Plewa, Urząd Transportu Kolejowego

  9:50 / „Podsumowanie konkursu z działania 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” Przemysław Wróbel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  10:10 / „Transport intermodalny w Polsce szanse i zagrożenia” Henryk Zielaskiewicz, PKP S.A.

  10:30 / „Polska intermodalnym centrum Europy. Kraj tranzytowy czy HUB?” Kajetan Jagłowski, PEKAES
  Blok 2:
  10:50 / „System pozycjonowania kontenerów” Marcin Żurowski, LOGMAR, Piotr Klimek, OLTIS Polska

  11:10 / „Rozwój Intermodalnego terminala przeładunkowego w porcie Szczecińskim” Juliusz Grabowski, Port Szczecin

  11:30 / „Regulacje prawne dla infrastruktury terminalowej” mec. Joanna Taraszewska-Chmiel, Loconi Intermodal

  11:50 / "Eko przeładunki w terminalach kontenerowych" Jakub Wojciechowski Kalmar Gdynia
  12:10 - 12:40
  Przerwa kawowa
  Blok 3:
  12:40 / „Intermodal w porcie Hamburg – transport bardzo zrównoważony z nutą innowacji” Maciej Brzozowski, Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

  13:00 / ”Systemy informatyczne, w transporcie Intermodalnym – wdrożenie systemu KONTI w spółce Slovenská plavba a prístavy a.s.” Vlastimil Kožej, CID International, a.s.

  13:20 / „Suwnice kontenerowe” Robert Furlan z Kalmar Austria.

  13:40 / „Intermodalne rozwiązania AWT” Tomáš Lovas, AWT
  14:00 - 15:00
  Obiad
  Po śniadaniu konferencja rozdziela się na dwie sekcje (kolejową i intermodalną). Po obiedzie łączy na jednej wspólnej sali.