Tematy 2017

 • Systemy informatyczne na kolei i bezpieczeństwo danych
 • Wymagania związane z bezpieczeństwem, przed którymi stają właściciele infrastruktury, taboru szynowego, bocznic
 • Wypadki z powodu złego stanu technicznego wagonów i maszyn, zmęczenia maszynistów – czas pracy
 • Bezpieczeństwo wynikające ze stosowania lub braku stosowania bezprzewodowych systemów sterowania ruchem kolejowym
 • Bezpieczeństwo towaru w ramach transportu wykonywanego przez przewoźnika kolejowego
 • Certyfikaty bezpieczeństwa, systemy zarządzania bezpieczeństwem dla infrastruktury, bocznic, terminali intermodalnych
 • Interoperacyjność – akty prawne , znaczenie, działanie, zakres
 • Dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa
 • Prawo aktualnie obowiązujące oraz przepisy, na które musimy się przygotować
 • TAF TSI
 • Problemy logistyczne w transgranicznych przewozach towaru